Fag og fakulteter

Med tværfaglige forløb og gymnasiets inddeling i studieretninger er der mange gode grunde til at orientere sig i den opdeling i fag, man finder på universiteterne i fakulteter, og derfor kan du også her se hvordan fagene placerer sig. I nedenstående fagrække finder du også gymnasiets og HFs tværfaglige fag:

Almen Sprogforståelse (AP)
Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)
Kultur- og Samfundsfaggruppe (KS)
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)

 

Du kan klikke på og læse om alle fag nedenfor, og desuden se valgfag og deres niveauer nederst på siden.

Denne video omhandler faget Billedkunst, og er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider. Se i Youtube.

Naturvidenskab

Naturvidenskaberne udforsker den fysiske verden og de teorier, love og modeller man kan måle, veje og forstå den ved. Verden for os er, udover den menneskeskabte kultur, den naturverden, vi kan begribe, og derfor gør natudvidenskaberne hele tiden større for os. Vores voksende forståelse af den fysiske verden giver os både problemer og løsninger, men kampen for at forstå naturen er en helt afgørende menneskeligt mål.

Klik på fagene herunder for at læse mere.

Astronomi / Biologi / Bioteknologi / Fysik / Geovidenskab / Idræt / Informatik / Kemi / Matematik / Naturgeografi / Naturvidenskabelig Faggruppe på HF / Naturvidenskabeligt grundforløb /

Humaniora

Fra Ciceros humanitas i betydningen ”det menneskelige” til 1300-tallets studia humanitatis, ”studiet af det menneskelige” og 1600-tallets studia humaniora går mennesket fra at være guds modsætning til at være modsætningen til det ”virkelige”: naturvidenskaberne. Gennem disse forståelser går dog et fællestræk: humaniora er studiet af mennesket og dets frembringelser; vores kultur, begreber, tegn og sprog.

Klik på fagene herunder for at læse mere.

Almen Sprogforståelse / Dansk / Engelsk / Filosofi / Historie / Kultur- og Samfundsfaggruppen / Oldtidskundskab / Psykologi / Religion / Retorik / Spansk / Tysk / Fransk / Latin /

Samfundsvidenskab

Politologi, sociologi og økonomi er de tre hoveddiscipliner der udgør samfundsvidenskabernes kerne. I forhold til naturvidenskaberne og humanvidenskaberne placerer de sig et sted i midten fordi man her i høj grad bruger empiri til at understøtte det menneskelige samfund. Så selvom fagene i området afgjort er ”kulturlige”, er tilgangen til og analysen af dem faktisk markant naturvidenskabeligt og kvantitativt præget.

Klik på fagene herunder for at læse mere.

Erhvervsøkonomi / Samfundsfag /

Kreative fag

De kreative fag ligger i forlængelse af de humanistiske fag: de udtryk og de kunstarter, de repræsenterer, giver mennesket større muligheder for at udtrykke sig og forholde sig til verden. Den praktiske udøvning og den kreative proces (det, at skabe noget) vejer typisk tungere end den teoretiske del i de kreative fag.

Klik på fagene herunder for at læse mere.

Billedkunst / Dramatik / Dramatik på HF / Idræt / Mediefag / Musik /
Oversigt over valgfag
Valgfag
Astronomi C
Billedkunst C B
Biologi C B
Drama C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk A
Fysik C B A
Idræt C B
Informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk A