Optagelse

Er jeg optaget på Egedal Gymnasium & HF?

Ansøgningsfristen er 13. marts. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse i slutningen af marts, hvis du har søgt Egedal Gymnasium & HF som 1. prioritet.

Det er fordelingsudvalgene, der står for den endelige fordeling af alle ansøgerne.

Klik her for at læse mere om behandling af din ansøgning, reservering af plads, tidsfrister, genbehandling, klager m.m

Vi sender reservationsbrevet til din e-boks senest 1. maj, så det er vigtigt, at du får oprettet en profil e-boks.dk

Hvis du bliver optaget på et andet gymnasium end din 1. prioritet, vil du modtage et brev om afslag og et optagelsesbrev fra den skole, hvor du er optaget på.

I starten af august sender vi informationsbreve om skolestart. Informationen sendes også på e-boks.

 

Optagelsesprøver

Hvis du skal til optagelsesprøve, modtager du et brev om det.