Dansk

Dansk er et af de helt store fag i gymnasiet. Faget har tre hovedområder som sit kernestof: Sprog, Litteratur og Medier. Der arbejdes på tværs af disse felter.

I Danskundervisningen arbejder vi med analyse og fortolkning af de tre hovedområder. Analyse og fortolkning er danskfagets helt grundlæggende metode, der indeholder et hav af forskellige måder at se verden på. Gennem analyse, bliver man dygtig til at forholde sig til omverden og den kommunikation, som vi dagligt mødes af. Danskfaget er med til at give kompetencer til at forholde sig reflekteret til forskellige kommunikationssituationer. Således kan man både arbejde med at forstå flere betydningslag i litteratur og andre sproglige udtryk: f.eks. argumentation og retorik i medier, hvilket er af stor betydning i vores medierede samfund.

I Danskfaget arbejder vi også med at styrke den enkeltes egne kommunikative kompetencer: skriftlig og mundtlig fremstilling. Danskfaget er på den måde et kernefag, der understøtter betydningsfulde kompetencer i andre fag. Evnen til at udtrykke sig skriftligt og mundligt er en af hjørnestenene i det almene gymnasium. Desuden lærer man i dansk at forholde sig kritisk til sine egne skriftlige og mundtlige kompetencer, så man hele tiden er i stand til at blive bedre til at kommunikere med omverden.