Om E.G.

Mål og værdier

Egedal Gymnasium & HF ønsker til stadighed at være:

  • En dialogisk og demokratisk orienteret skole, hvor interessen for det rigtige argument går forud for vane og hierarki
  • Et åbent sted, hvor tolerance og forskellighed ikke står i modsætning til krav og respekt
  • En levende kulturinstitution, hvor eleverne udfordres på alle deres sanser
  • En faglig skole som ansporer eleverne med krav og udfordringer, der flytter deres grænser
  • En lokal samarbejdspartner og et træfpunkt
  • En ansvarsdelegerende skole, hvor aftalte roller og gensidige forventninger fortrænger nidkær kontrol
  • Et smukt og velfungerende hus som vi er glade for og værner om
  • En nysgerrig og eksperimenterende skole, hvor forandringer ses som udfordringer
  • En skole med udsyn og fokus på internationale studiekompetencer
  • En skole med blik for de naturvidenskabelige fags andel i den samfundsmæssige videndannelse