STX

Når du søger STX skal du vælge et kreativt fag (Billedkunst C – Drama C – Mediefag C eller Musik C) og et andet fremmedsprog (Tysk B, fortsætter – Fransk B, fortsætter – Spansk A , begynder eller Fransk A, begynder).

Studentereksamen varer 3 år – 3 måneders grundforløb, der er fælles for alle elever, og derefter et studieretningsforløb, hvor der lægges vægt på almendannelse og studieforberedelse.

Du får en bred faglig viden i en lang række fag. Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk, idræt, matematik og samfundsfag.

Du skal IKKE vælge studieretning, når du søger ind. Det skal du først, når du er startet på gymnasiet, ved afslutningen af grundforløbet. I studieretningsforløbet fortsætter fagene fra grundforløbet, men der er øget fokus på studieretningsfagene og deres samspil. En studieretning består normalt af to eller tre fag, der er samlet i en pakke.

Fagene på STX findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Som udgangspunkt har du 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau.

Nogle er fællesfag for alle studieretninger: Dansk A, Historie A, Religion C, Oldtidskundskab C, Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP). Engelsk, Matematik, Fysik, Samfundsfag og Idræt har alle men på forskellige niveauer. Desuden skal du have et mindre antal valgfag.