Matematik

Matematik er et abstrakt fag med bestemte logiske regler og samtidig et fag som anvendes inden for næsten alle andre fagområder.

I stx kan man vælge faget på C-, B- og A-niveau og i hf på C- og B-niveau.

C-niveau er hverdagsmatematik f.eks. statistikker, opmålinger og beregninger af bygninger og arealer, sammenhæng mellem indkøb og pris og befolkningsudviklinger.

B-niveau bliver lidt mere abstrakt, men fokuserer samtidig på anvendelserne i de andre fag f.eks. økonomiske modeller og statistiske tests i samfundsfag, epidemimodeller og genetik i biologi og kemiske reaktioner sammen med kemifaget.

A-niveauet folder den logiske opbygning helt ud – der er fokus på beviser og nye områder af matematikken f.eks. rumgeometri og nye typer af ligninger.

På alle niveauer anvender vi et matematikprogram (TI-Nspire) og en væsentlig del af undervisningen foregår med computerens hjælp.

På alle niveauer bliver der også tid til andre emner som f.eks. det gyldne snit, konstruktion af perspektivtegninger og matematik-historiske emner som f.eks. opmåling af Danmark og det første danmarkskort.

Der er mulighed for at få hjælp til lektier og de skriftlige opgaver i lektiecafeen.