ELEVRÅD OG -UDVALG

Tillidsposter:

Elevrådsformand: Christine fra 2a

Elevrådsnæstformand: Christine fra 1Z

Christine 2.a

Tutoransvarlige: Dex 2.n og Marcus 3.y

Bestyrelsesmedlemmer: Mette 3.x og Christine 2.a

Eventansvarlige: Cecilie 2.x, Hannah 2.y og Rikke 3.y

Økonomisk ansvarlig: Mette 3.x

Social ansvarlig: Jonas 2.a

Kvalitetsgruppen: Marie 2.a og Hans 2.n