Elevråd og -udvalg

Tillidsposter:

Forperson og kontakt til Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS): Silja 3u

Næstforpersoner: Frederikke Hansen 3u og Nicolai 3a

Elevrepræsentant i skolebestyrelsen – skoleåret 2023/24: Carl Ulslev Degn 2u, Sofie Budig 2x

Øvrige udvalg: Kontakt EGs kontor