Geovidenskab

Videoen er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider. Åbner i Youtube.

Geovidenskab er sjovt! – Også i virkeligheden!

Faget er en sammentrækning af fagene Fysik B og Naturgeografi B. Faget ønsker, ved hjælp af fysiske og naturgeografiske metoder, at styrke dit kendskab til menneskets muligheder og begrænsninger her på Jorden.

Hvis du ønsker at beskæftige dig med relevante naturvidenskabelige områder som:

– Bæredygtig udvikling

– Jorden som levested for mennesket

– Klima og klimaændringer

– Energi og Energiforsyning (såvel i dag som i fremtiden)

– Dannelse og udnyttelse af naturressourcer

– Hungersnød, tørke og oversvømmelser

– Vulkaner og Jordskælv

– Sammenspillet mellem natur og kultur

– Og mange andre aktuelle problemstillinger!

Så er Geovidenskab faget for dig!

I den daglige undervisning arbejder vi med udgangspunkt i en eller flere Geotoper!

– Hvad er det?

En Geotop er et sted, som vi gentagne gange vender tilbage til i undervisningen. På Geotopen vil vi gerne se og måle på de processer der skaber netop denne lokalitet. Geotopen er altså bestemt af verden udenfor og det er denne verden som vi ønsker at forstå i Geovidenskab.

Undervisningen er bygget op om det problemorienterede aspekt, så vi søger hver gang at finde en løsning på et konkret problem.

Eksempler på problemer kunne være:

· Skal nordpolen være dansk?

· Er der plads til os alle her på Jorden?

· Hvorfor er det ikke dinosaurerne der dominerer vores verden? – Hvorfor er vi her?

· Hvad er en bølge?

· Hvorfor smelter isen?

· Og meget andet

Vi sørger hele tiden for at gøre problemet vigtigt og mest muligt relevant for dig!