Elever med særlige behov

Eksamensangst?

Vejen til en god eksamen

Hvordan kan man undgå eksamensangst og angst ved mundtlige fremlæggelser og eksamen?

Mundtlige fremlæggelser og eksamen kan være en stor udfordring hos mange elever, og hos nogle kan det være forbundet med direkte fysisk og psykisk ubehag.

Kurset vil give dig viden, som gør dig i stand til at kende og forstå din eksamensangst, og du vil komme til at arbejde med praktiske øvelser og teknikker, der kan hjælpe dig til at få kontrol over din nervøsitet, så du ikke bliver overmandet af angsten.

Du vil få redskaber, som kan give sig overblik og hjælpe dig til at holde fokus på den røde tråd under dine forberedelser både til dine mundtlige eksaminer og til dine mundtlige fremlæggelser i hverdagen.

Du skal forberede dig på, at det er et arbejde at arbejde med sin eksamensangst og en proces, der tager tid, men vi tilbyder dig en tryg ramme til at tage hul på denne forandringsproces.

Kurset vil strække sig over fire moduler og vil blive udbudt til forskellige årgange i løbet af året, hvilket du får nærmere information om.

Nathalie Lerche (underviser i dansk og psykologi) og Pia Bjerre (underviser i dansk, dramatik og mediefag)

 

Elever med diagnoser.

Hvis du har udfordringer i form af en dokumenteret diagnose (fx ADHD eller forskellige diagnoser indenfor Autismespektret), kan vi som skole tilbyde støtteforanstaltninger af forskellig art.

Hvis diagnosen er anført i din ansøgning, indkaldes du og dine forældre til en samtale med skolens studievejleder inden skolestart.  Dokumentation for diagnosen medbringes til dette møde.

Skolen kan sørge for, at du kan få tilknyttet en mentor, som kan afholde korte møder hver uge og hjælpe dig med det, som du har behov for. Det kan f.eks. være hjælp til planlægning af lektier og skriftlige afleveringer, eller det kan være samtaler, hvor du kan vende konkrete problemstillinger, som du har oplevet i løbet af ugen.
Mentoren kan i et vist omfang bruges som talerør mellem dig og dine lærere og mellem dine forældre og skolen.

Vores mentorer er uddannede faglærere og fungerer derfor først og fremmest som en organisatorisk hjælp for dig.

Der kan tages enkelte særhensyn til en elev. Det kan f.eks. være, at du skal have en fast siddeplads i alle fag, ekstra hjælp i forbindelse med gruppedannelser eller ekstra forberedelsestid til eksamen.

Som en elev med diagnose skal du, bortset fra disse foranstaltninger, kunne indgå på lige vilkår med de øvrige elever, og det er som udgangspunkt ikke muligt at blive fritaget fra udvalgte fag eller større dele af enkelte fag.