På Egedal gymnasium og HF er der en række tilbud til dig, der har brug for hjælp eller støtte på det faglige, sociale eller personlig plan 

 

Hjælp til lektier: Lektiecafe 

Hvis du synes, det er hyggeligere og mere motiverende at lave lektier sammen andre, så er lektiecafeen nok noget for dig.

Her kan du få hjælp og vejledning til dine opgaver, afleveringer og projekter. Du kan også bare komme for at have gode rammer til at lave lektier.

Det kræver ingen tilmelding – du dukker bare op, når du har brug for hjælp.

Lektiecaféen afholdes kl. 16.30 typisk tirsdag-torsdag.

Eksamensangst 

Mundtlige fremlæggelser og eksamen kan være en stor udfordring hos mange elever, og hos nogle kan det være forbundet med direkte fysisk og psykisk ubehag.

På Egedal gymnasium og HF udbyder vi hvert år et kursus i eksamensangst, som gør dig i stand til at kende og forstå din angst og hjælper dig til at få kontrol over din nervøsitet.

Kurset i eksamensangst strækker sig over fire moduler og vil blive udbudt til forskellige årgange i løbet af året, hvilket du får nærmere information om.

Du vil blive undervist af Nathalie Lerche (underviser i dansk og psykologi) og Pia Bjerre (underviser i dansk, dramatik og mediefag).

Der bliver sendt en mail rundt til alle elever, hvor tilmeldingsproceduren fremgår.

Studievejledning 

Skolen har 6 studievejledere ansat, som står klar til at hjælpe dig med at håndtere og besvare en lang række af de udfordringer eller spørgsmål du kan have som elev på STX eller HF. Det kan fx være spørgsmål vedr. SU- både som hjemmeboende og udeboende, hvordan du håndterer manglende motivation i skolelivet, spørgsmål om trivsel, udfordringer derhjemme m.m.

Alle klasser har en studievejleder tilknyttet. Studievejlederen har forskellige træffetider. Du kan se studievejledernes træffetider i Lectio.

Har du svært ved at læse, skrive eller stave? 

Så kan du få hjælp fra skolens læsevejledere. Alle nye elever bliver testet ved en læse- og stave-screening, og bliver herefter tilbudt ekstra hjælp, hvis vi kan se, at man vil have glæde af det.

Der findes en lang række hjælpemidler fra IT-programmer til ekstra tid til eksamen, som du kan få gavn af hvis du har udfordringer med at læse.

Du kan se en oversigt over skolens læsevejledere og læse mere om tilbuddet her: https://www.egedalgym.dk/bliv-elev/information-til-ordblinde/

Har du en diagnose eller lidelse og har brug for særlig støtte? 

Specialpædagogisk støtte  

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en ungdomsuddannelse på lige vilkår med dine kammerater, selvom du har en diagnose, lidelse eller brug for hjælpemidler.

Sådan foregår SPS 

 • Eleven og forældre kontakter studievejledningen
 • Dialog med elev og forældre om behov og støtteordning
 • Dokumentation sendes til studievejleder
 • Elev og forældre underskriver samtykkeerklæring og returnerer til studievejleder
 • Når ansøgningen er behandlet og bevilling godkendt, modtager eleven brev i sin e-boks
 • Studiestøttetimer iværksættes med mentor (SPS-vejlederne)
 • Forløbsbeskrivelser udarbejdes hvert halve år af mentor i samråd med elev og skal underskrives at forældre hvis eleven er under 18 år.

Hvem kan søge? 

Det kan være elever med en diagnose som for eksempel ADHD, ADD, autisme, Aspergers. Det kan være psykiske lidelser såsom angst og depression. Det kan være høre- eller synsnedsættelse eller hvis man er kørestolsbruger eller har andre fysiske handicap.

Hvornår kan jeg søge? 

Hvis du skal starte i gymnasiet, kan du med fordel kontakte studievejledningen inden skolestart således at du allerede i starten af skoleåret har en mentor tilknyttet. Hvis du allerede går i gymnasiet, skal du kontakte din studievejleder.

Hvilken form for dokumentation skal jeg bruge? 

Der kræves en lægelige dokumentation, som beskriver diagnosen eller det fysiske handicap.

Hvad består støtten af? 

Det består af studiestøttetimer, hvor du kan få hjælp til at planlægge dit arbejde, afkode hvad du skal, overskue din arbejdsuge, lave en plan for dit arbejde, overskue travle uger. Støtten er ikke tænkt som ekstra undervisning eller lektiehjælp. Her anbefales det at gøre brug af vores lektiecafé.

På Egedal gymnasium og HF har vi samarbejde med ’SPS-vejlederne’ som er vores mentorer og som hjælper vores elever. Elev og mentor aftaler indbyrdes hvor ofte og hvor mange timer der er behov for at mødes.

Hvad med prøver og eksamen? 

Hvis du har en diagnose, et fysisk handicap, dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli har du mulighed for at få forlænget tid til officielle eksamener, interne års- og terminsprøver og til de større opgaver, som skrives i løbet af din til på hf/stx. Det kræver særskilt ansøgning til skolen og efterfølgende godkendelse før du kan blive bevilliget ekstra tid.

Mundtlige prøver 

Til mundtlige eksamener/prøver med forberedelse på skolen kan man få forlænget forberedelsestiden med et tidsinterval svarende til eksaminationstiden. Eksempel: Til mundtlig eksamen i dansk A er eksaminationstiden 30 minutter og den ordinære forberedelsestid 60 minutter. Hvis man har forlænget forberedelsestid, får man 90 (60+30) minutters forberedelsestid.

Skriftlige prøver 

Til almindelige skriftlige eksamener/prøver på skolen kan man få 1 time ekstra, evt. delt op, hvis prøven består af både 1. delprøve og 2. delprøve.

Til større skriftlige opgaver, der strækker sig over flere dage, kan man få tildelt ekstra tid. Den ekstra tid vil dog gå fra undervisningstiden, og man skal være klar over, at man dermed går glip af undervisning, som de øvrige elever har.

 • 1.g – dho: der kan tildeles 1 dag ekstra
 • 2.g – sro: der kan tildeles 1 dag ekstra
 • 3.g – srp: der kan tildeles 2 dage ekstra
 • 1.hf – historieopgaven: der kan tildeles 1 dag ekstra
 • 2.hf – sso: der kan tildeles 1 dag ekstra

For at få tildelt forlænget tid skal man have dokumentation fra en fagperson på, at man har et behov. Dokumentationen kan være skolens læsevejledere, som anbefaler forlænget tid til at skrive/læse, det kan være din sps-vejleder, der skriver en anbefaling af forlænget tid, og endelig kan det være en anden fagperson, som fx din læge, der anbefaler forlænget tid til prøverne af årsager, der kan begrundes medicinsk fagligt. Det er i sidste ene skolens ledelse, som afgør om du er berettiget til forlænget tid.