MA-BT-FY

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med bioteknologi i relation til både lokale og globale forhold.

I moderne naturvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for væsentlige områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Anvendelse af bioteknologiske metoder bidrager til din forståelse af mennesket som biologisk organisme i det moderne samfund og giver dig faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forhold til bioteknologiske emner.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet er opdelt, så det viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Matematik A A A A
Bioteknologi A A A
Fysik B B
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på mindst C-niveau (3g)
Valgfag C/B/A
Valgfag på mindst C-niveau** (3g)
Valgfag** C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Samfundsfag C C
Idræt C C C C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begydersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du kun vælge ét valgfag i 3.g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som et 5. A-niveau fag.

**Hvis du har valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag hér.