SA-MA

Har du særlig interesse for samfundsfag i kombination med matematik er denne studieretning noget for dig. I samfundsfag beskæftiger os med sociale forhold, dansk politik og økonomi samt international politik og globaliseringens konsekvenser i en foranderlige verden. Sammen med matematik arbejder vi særligt med økonomiske modeller, statistiske tests, analyser af ulighed og sociale og økonomiske sammenhænge. Eksempelvis kan vi nærmere på problemer med mangel på fødevarer til den voksende befolkning på jorden. Her vil vi se nærmere på de matematiske modeller som anvendes til at forudsige fødevaremængde og befolkningstal og vi ser nærmere på hvordan man indsamler og behandler data, som skal indgå i disse modeller. Hvordan griber vi disse problemer an og hvordan beregner og anvender vi de store mængder data som findes? Dette er spørgsmål vi særligt fokuserer på i denne studieretning. Vi kan også beskæftige os med hvordan man udvikler en matematisk model for den økonomiske udvikling i Danmark. Hvilke samfundsfaglige og matematiske antagelser ligger til grund for modellerne og hvordan inddrager man data fra tidligere perioder? Hvordan anvendes disse modeller af politikerne til at fastlægge og argumentere for den økonomiske politik?

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Samfundsfag A A A A
Matematik A A A A
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på C eller B-niveau (3g)
Valgfag C/B
Latin C eller Naturvidenskabeligt fag løftet til B-niveau (vælg 1 af 6) (3g)
Latin C
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Valgfag på mindst C-niveau/ mindst B-niveau, hvis du har valgt latin C (3g) **
Valgfag** C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Engelsk B B B
Idræt C C C C
Biologi C
Fysik C
Kemi C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du kun vælge ét valgfag i 3.g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som et 5. A-niveau fag.

**Hvis du har valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag her.