Bioteknologi

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med bioteknologi i relation til både lokale og globale forhold.

I moderne naturvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for væsentlige områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Anvendelse af bioteknologiske metoder bidrager til din forståelse af mennesket som biologisk organisme i det moderne samfund og giver dig faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forhold til bioteknologiske emner.