Til forældre 

Velkommen til jer som forældre på Egedal Gymnasium & HF 

 

På Egedal Gymnasium & HF er vi sammen om at skabe initiativrige og fagligt nysgerrige elever i et trygt, åbent og motiverende fællesskab, der giver vores elever lyst til at deltage engageret og reflekteret i verden omkring os.

Vi har et stærkt fagligt fællesskab på skolen, hvor høj kvalitet i undervisningen og høj trivsel går hånd i hånd.  Vi prioriterer et bredt fagtilbud, så alle kan få det traditionelle glade gymnasie liv samtidigt med at man specialiserer sig fagligt.

Vi er en lokal skole med ca. 850 elever, hvor dagligdagen er præget af nærvær, rummelighed og tryghed. For os er det vigtigt, at vores elever trives i klasserne og accepterer hinandens forskelligheder, både fagligt og socialt, så alle elever hver dag finder glæde i at møde op på skolen.

Vores elever skal være verdens- og samfundsborgere. De skal engagere sig i hinanden og tage ansvar i samfundet. Derfor tager undervisningen udgangspunkt i aktuelle autentiske eksempler, projektorienterede forløb og samarbejde med lokale virksomheder, kommunen og lokale skoler.

Vi gør meget ud af at engagere og motivere vores elever til at deltage i udviklingen af skolens liv gennem deltagelse i råd og udvalg, som tutorer for 1 årselever og som elevambassadører.

Vi håber, at I forældre vil støtte jeres unge i at være fagligt nysgerrige og bidrage til vores gode sociale miljø ved at være rummelige, deltagende og inkluderende overfor andre.

Forældrenyt 

Vi udsender nyhedsbrev til alle forældre ca. 2-. 3 gange årligt. I nyhedsbrevet kan I læse om de ting der foregår på skolen og om hvordan man som forælder til en gymnasieelev kan støtte sit barn bedst. Forældrenyt udsendes 3-4 gange årligt til alle 1g forældre, 2 gange årligt til 2g forældre og 2 gange årligt til forældre til 3g elever.

Forældremøder

Jeres første møde med skolen er i juni måned, hvor man hilser på klassens elever, lærere og forældre og ser skolen. Her bliver også orienteret om det forestående studieretningsvalg for stx.

I marts er der forældrekonsultationer, hvor 1. årgangs-forældre bestiller tid via Lectio til samtale med nogle af klassens lærere.

Hvis der er noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, håber jeg, at I vil kontakte os.

De bedste hilsner

Camilla Rye, rektor

Videoen åbner i ny fane - i Youtube. Videoen er et mediealternativ til information, der findes i tekstform på denne og øvrige sider.