MU-EN

Er du interesseret i musik? I at spille musik sammen med andre, men også i at lære mere om de tanker der ligger bag og den verden, samfund eller periode musikken er en del af? Hvis du kan svare ja på de spørgsmål, vil denne studieretning være et godt valg. Studieretningen består af elever der er engagerede i hinandens og skolens liv. Elever der sætter deres præg på skolen, som har det sjovt, som er rummelige og åbne og trives i det fællesskab det giver at være sammen om en kunstnerisk proces. Det er denne kreative, nysgerrige og udforskende grundindstilling, som gennemsyrer studieretningen – også i de øvrige fag. Det er en humanistisk studieretning, hvor du får redskaber til at analysere og fortolke den verden du lever i, men samtidig får du også redskaber til at udtrykke og formidle dine egne tanker og følelser omkring det. Med andre ord vil du på studieretningen med musik A og engelsk A gennemgå en faglig udvikling, men i høj grad også en kreativ og personlig udviklingEn stx-eksamen med Engelsk A giver adgang til langt de fleste humanistisk rettede videregående uddannelser. Musik på A-niveau er ikke et krav til nogen videregående uddannelse, men det vil give dig kompetencer til at forfølge en karriere inden for kunst, kreative fag og innovation. Både i forhold til formidling, undervisning, management og som professionel musiker.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Musik A A A A
Engelsk A A A A
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Latin C eller naturvidenskabeligt B-niveau (vælg 1 af 4) (3g)
Latin C
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på C eller B-niveau (3g) (B-niveau, hvis du har valgt latin C i første valg)
Valgfag C/B
Valgfag på mindst C-niveau (3g) **
Valgfag * C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Matematik B B B
Idræt C C C C
Samfundsfag C C
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, så skal du kun vælge ét valgfag i 3.g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som et 5. A-niveau fag.

** Hvis du har valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag hér.