Biologi

Ved du hvad der bør være i din kost for, at du kan holde dig sund og rask? Ved du hvordan immunforsvaret fungerer, og hvordan arvelige sygdomme opstår og nedarves?

Disse problemstillinger er få eksempler på områder vi arbejder med i biologi.

Biologi er et eksperimentelt fag, så en del af det teoretiske stof efterprøves ved at udføre eksperimenter i laboratoriet, samt foretage undersøgelser og iagttagelser i naturen. Herved afprøves den naturvidenskabelige arbejdsmetode og rapportskrivning læres.

På Egedal gymnasium undervises i biologi på C- niveau på de fleste studieretninger. Opgradering af biologi fra C- til B-niveau kan vælges efter 1.g

Biologi på A-niveau indgår som studieretningsfag sammen med Kemi (B-niveau).

I biologi på A-niveau arbejder vi med en række biologiske emner som f.eks.:

  • Nervesystemet og hjernen, herunder f.eks. rusmidlers virkning.
  • Hormonregulering, herunder doping
  • Bioteknologi, herunder gensplejsning, kloning og stamceller.
  • Evolutionslære, f.eks. udviklingen fra abe til menneske.

I HF indgår biologi sammen med fagene geografi og kemi i NF, naturvidenskabelig faggruppe.