SA-EN

Har du særlig interesse for samfundsfag i kombination med engelsk er denne studieretning noget for dig.I samfundsfag beskæftiger os med sociale forhold, dansk politik og økonomi samt international politik og globaliseringens konsekvenser i en foranderlige verden. I kombination med engelsk arbejder vi særligt med fokus på de økonomiske, politiske og kulturelle forhold i de engelsktalende lande først og fremmest Storbritannien og USA. Engelsk A giver dig et højt sprogligt niveau og du kan fordybe dig i litteratur, film, artikler og de digitale medier. Vi kan eksempelvis se nærmere på Brexit og undersøge både forudsætninger for og konsekvenser af folkeafstemningen om Storbritanniens udtræden af EU. I denne forbindelse giver engelskfaget mulighed for at studere nyhedsudsendelser og artikler på originalsproget, ligesom det vil give mulighed for at snakke med englændere om emnet. Vi kan også se på det overraskende valg af Donald Trump som USA’s præsident. Hvordan fungerer det amerikanske valgsystem i denne henseende? Ville et andet valgsystem have givet Hillary Clinton valgsejren? Hvordan fungerer det amerikanske politiske system i forhold til eksempelvis det danske?

Oversigt

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over fag, niveau og placering i det 3-årige forløb på STX. Skemaet er opdelt, så det viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag.

Fag Grundforløb 1. år 2. år 3. år
Studieretningsfag
Samfundsfag A A A A
Engelsk A A A A
2. fremmedsprog (vælg 1 af 4)
Fransk forts. B B B
Tysk forts. B B B
Fransk beg. * A A A A
Spansk beg. * A A A A
Kreativt fag (vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Drama C C
Mediefag C C
Musik C C
Valgfag på C eller B-niveau (3g)
Valgfag C/B
Naturvidenskabeligt fag løftet til B-niveau (vælg 1 af 3) eller latin C (3g)
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Latin C
Valgfag på mindst C-niveau/ mindst B-niveau, hvis du har valgt latin C (3g) **
Valgfag** C/B/A
Øvrige fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Matematik B B B
Idræt C C C C
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
AP -
NV -
SRP -

* Hvis du vælger begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, så skal du kun vælge to valgfag i 3.g, da dit 2. fremmedsprog er treårigt og tæller som et 5. A-niveau fag.

** Hvis du har valgt begyndersprog Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, skal du ikke vælge et fag hér.