Filosofi

Tænkning finder sted!

Hvad er meningen med livet, universet og alting? (Ud over 42!). Hvad er videnskab og hvad er sandhed? Hvad er moralsk rigtig optræden? Er verden som vi oplever den eller er den bare en fantasi, og hvordan kan vi egentlig vide noget om det?

Vi går i dybden med de store spørgsmål i tilværelsen og bliver klogere på dem ved at læse, hvad filosoffer fra oldtiden til i dag har skrevet herom og ved at diskutere indbyrdes på holdet.

Filosofi er måske det mest tekstnære fag i gymnasiets fagrække. Ikke alle de tekster vi læser er lige tilgængelige, men vi giver os god tid til at fordybe os i dem.

Hvad får du ud af at vælge filosofi? Forhåbentlig en skærpet opmærksomhed på og forståelse for din omverden, dit samfund og dine medmennesker. Derudover kan du blive bedre til at argumentere og til at gennemskue ugyldige og irrelevante argumenter, både i tekst og tale.