Afsætning

Afsætning B er et samfundsvidenskabeligt fag med fokus på erhvervslivets muligheder og betingelser for at sælge produkter og service i en globaliseret verden med stadig større konkurrence f.eks. via Internettet. For dig der har interesser inden for handel og service er faget et naturligt valg. Afsætning kan du få, hvis du vælger Erhvervsøkonomi C i 2.g, da faget er en overbygning på B-niveau.

Der arbejdes i faget med teori omkring afsætningsmæssige problemstillinger på en virkelighedsnær måde, hvor Internet, tv-udsendelser, avisartikler inddrages løbende i undervisningen. Når muligheden byder sig, besøges virksomheder.

Hvem er målgruppe, hvad skal virksomheden gøre for at synliggøre produkterne, hvordan træffes beslutning om køb af produkter, hvordan finder virksomheden dens konkurrenter, hvor stort er markedet og hvordan positioneres virksomheden, hvordan skal der sælges på et internationalt marked?

Alle disse spørgsmål og mange flere behandles i faget. Strategier, virksomhedens stærke og svage sider, konsument- markedet, B-2-B markedet, marketingmix, marketingplan, internationalisering er alle afsætningsmæssige problemstillinger, der tages op.

Afsætning vil være et interessant fag for dig der overvejer en videregående uddannelse på f.eks. CBS – Copenhagen Business School