2.x geovidenskab har været på tur til Vadehavet i Jylland, fordi vi skulle lave feltforsøg til vores studieretningsopgave (SRO), som vi skriver i 2.g. Ved vadehavet kan man opleve tidevand, hvor vandet nogle gange er højt, og nogle gange er det helt lavt, så man kan gå på havbunden. 😉Vi har opmålt et dige for at undersøge klimatilpasning i området mod storme og oversvømmelser. Vi har kigget på de løsninger, der er lavet i området for at undgå, at det bliver oversvømmet i fremtiden, hvor ekstremt vejr bliver mere hyppigt. Udover det, havde vi en superhyggelig social tur med god mad og sjove aktiviteter!🍲🥗🍔