Mødet er afholdt. Tak for jeres deltagelse.

Slides fra Torvet kan ses her, for dem der ikke kunne være til stede.

 

 

Snart starter et nyt skoleår.

I den anledning vil vi gerne invitere til informationsmøde for alle nye elever samt deres forældre.

Mandag den 10. juni 2024 kl. 17.00

Vi starter med en fælles velkomst og generel information om opstart. Derefter vil vi fordele os i HF og STX, hvor vi fortæller om fagpakker (HF) og grundforløb og valg af studieretning (STX).

Vi forventer at slutte omkring kl. 18.30. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Da nogle af jer elever pga. efterskoleophold har svært ved at deltage i mødet, vil vi efterfølgende lægge slides op fra mødet på vores hjemmeside. Forældre kan godt deltage fysisk, selvom eleven ikke har mulighed for at deltage.

Særlig støtte:

I forlængelse af mødet vil der blive afholdt møde for ordblinde- og SPS-elever. Hvis du er SPS-elev og ikke allerede i din ansøgning har tilkendegivet, at du har brug for SPS-støtte, vil vi bede dig om at kontakte skolen.

Vi glæder os til at hilse på dig og dine forældre.

Med venlig hilsen

Camilla Rye

rektor