Den 1. december deltager alle 1.g-klasser i Cybermission.

Cybermissionen er et årligt projekt fra Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet og er først og fremmest et undervisningstilbud, hvor eleverne på en innovativ og lærerig måde får viden om aktuelle og virkelighedsnære it-sikkerhedsudfordringer. Derudover er det også en national konkurrence, hvor deltagerne kan dyste om, hvem, der har løst deres it-sikkerhedsmission bedst.  

Vi håber, at vores elever er friske på at deltage i den nationale konkurrence, og satser naturligvis på at vi vinder 🙂