Af NF-lærere

Besøg på Måløv rensningsanlæg og en tur i åen.

Som afslutning på forløbet om vand var alle 1-hf’erne på tur til Måløv rensningsanlæg og åen, der løber tæt forbi. I det gode vejr torsdag den 9/9 blev eleverne udstyret med vaders, for både at indsamle krible-krableliv i åen i Måløv og måle vandføringen i åen for at undersøge sammenhængen mellem fysiske og biologiske forhold. Åens kemi blev også undersøgt for at se, hvordan fx nitratindholdet før og efter rensningsanlægget har indflydelse på biologien. Rensningsanlægget renser kloakvand fra 60.000 mennesker, hvor det kommer ind som klamt og ildelugtende vand, men ender efter få dage i Værebro å – lige så rent – eller renere – end det vand, der løber naturligt i vores åer. Resultaterne skal bruges til den kommende projektuge.