OM ELEVRÅD OG UDVALG

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser, skabe det bedste skoleliv og repræsentere eleverne for bl.a. ledelsen.

Egedal Gymnasium & HF har et elevråd fyldt med frivillige og engagerede unge elever, og alle gymnasiets elever kan være medlem af elevrådet. På den måde sikrer vi os, at alle elever, der har noget at sige, vil blive hørt.

Elevrådet har en årlig generalforsamling, hvor vi vælger ny formand, næstformand, tutoransvarlige, 2 skolebestyrelsesmedlemmer og 2 skolerådsmedlemmer.

Udvalg

I elevrådet har vi en række udvalg som er nedsat for at fordele arbejdsopgaverne efter medlemmernes interesser. Størstedelen af udvalgene samarbejder med en gruppe lærere for at opnå mest muligt.

EG/elevrådet er medlem af DGS – Danske Gymnasiers Sammenslutning.

Tutoransvarlig: De tutoransvarlige skal som udgangspunkt sørge for at få næste års tutorordning op og kører, hvor de med hjælp fra resten af Elevrådet, gør alt for at de nye elever får den bedste start på gymnasiet.

Eventudvalg: Står for at arrangere sociale arrangementer på gymnasiet – udenfor skoletiden. Indtil videre har vi holdt Amerikansk Valgaften og Superbowlaften, hvor elever fra gymnasiet har overnattet og fulgt med på storskærm.

Operation Dagsværk: Udvalgets opgave består i at promovere og afvikle Operation Dagsværk på skolen.

 

Tillidsposter:

Elevrådsforperson: Magnus 3v

Elevrådsnæstforpersoner: Nicolaj 3a, Bastian 2u

Bestyrelsesmedlemmer: Carl 2u, Sofie 2x

 

 

 

 

 

Dette kan vi se tilbage på i de år der er gået

 •  Vi har været med til at sørge for at antallet af vandreklasser er begrænset.
 • Læreren har pligt til at tilbagelevere elevernes opgaver i kommenteret stand inden tre uger fra afleveringstidspunktet.
 • Læreren kan godt give nye skriftlige opgaver for, inden han har tilbageleveret de gamle opgaver, når blot elevernes afleveringstidspunkt af den nye opgave ligger efter de har modtaget de gamle opgaver.
 •  Lektie gives senest kl. 17.00 to dage før lektionen (i weekenden altså lørdag kl. 17.00). (Undtaget er naturligvis de fag og hold, hvis placering på skemaet umuliggør det, for eksempel et fag to dage i træk).
 • Læreren skal oprette opgaver i Lectio for hvert semester (efterår senest 1. sep, forår senest 20. jan). En opgave skal her opfattes som en planlagt arbejdsbelastning for eleverne, og der behøves således ikke at være titel på opgaven.
 • Alle lærere skal lave en skriftlig evaluering af undervisningen minimum én gang om året og rådes til en efterfølgende samtale. Derudover bliver forskellige evalueringsskemaer tilgængelige på nettet så eleverne selv kan foreslå et af evalueringsskemaerne, hvis de føler der er behov for en evaluering af undervisningen.
 • En succesfuld tutorordning, hvor fortsætter-elever frivilligt hjælper de nye 1.G’ere med at komme godt i gang på gymnasiet.
 • Flere stole og borde i bla. Grøften for vandreklasser.
 • Operations Dagsværk fest for alle elever der arbejdeder under Operation Dagsværks dag.
 • Rekordhøj deltagelse i Operation Dagsværk 2016.
 • Elevrådet har i samarbejde med Elevambassadørerne lavet en Instagram-profil “Egedal Gymnasium”, der vil gøre gymnasiet og elevernes hverdag mere synlig for omverdenen.
 • Succesfulde sociale arrangementer på gymnasiet, hvor der f.eks. kom over 300 elever for at se det amerikanske valg hele natten
 • Holde oplæg for alle brobyggere der har været, om hvordan det er at være elev på Egedal Gymnasium & HF.

 

Dette ser vi frem til i året der kommer

 • Afvikle en god 1. skoledag for de nye elever i form af at finde dygtige tutorer til alle klasser, og byde alle elever på grillepølser og god stemning ude på græsarealet, efter den formelle skoledag er overstået.
 • Elevrådet har lavet, i samarbejde med ledelsen, en stor trivselsundersøgelse for eleverne hvor vi i fællesskab har udformet spørgsmål, og nu skal finde ud af hvad ledelsen såvel som elevrådet skal have mere fokus på fremadrettet.
 • Fortsætte med at lave sociale arrangementer uden for skoletiden, for alle skolens elever.
 • Afvikle et succesfuldt Operation Dagsværk.
 • Forsætte det gode samarbejde med ledelsen på gymnasiet