På Egedal Gymnasium og HF ønsker vi, at alle elever udnytter deres potentiale fuldt ud – også vores meget talentfulde elever. Derfor gør vi en ekstra indsats for at disse elever også får tilstrækkeligt med faglige udfordringer.

Masterclassprogrammet er et tilbud til dig, som har lyst til ekstra faglig og kreativ horisont og udfordring.

Masterclass er for skolens elever og varetages af skolens lærere. Undervisningen er generelt på et højere abstraktionsniveau end den almindelige undervisning, og vi samarbejder ofte med eksterne parter om oplæg eller feltarbejde. Der gives få eller ingen lektier.

Efter sidste undervisningsgang udsteder Egedal Gymnasium og HF et masterclassdiplom til dig.

Alle masterclasses forløber over 3-6 eftermiddage én gang pr. uge. Husk, at du med din tilmelding forpligter dig til at møde til alle undervisningsgange. Se mere om hver enkelt masterclass i folderen – se linket foroven.

Til de ugentlige møder vil masterclassholdet beskæftige sig med et gennemgående fagligt tema, som underviseren har valgt. Der kan være tale om næsten alle tænkelige emner inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

 

Af øvrige tiltag kan vi eksempelvis fremhæve Medielab som er for dig, der er interesseret i at lave film og video (udover faget mediefag). MedieLab er led i skolens talentarbejde og består af en gruppe af elever og lærere, der eksperimenterer med kreative videoformater til skolens sociale medier. Herunder kan du se et eksempel på en video, hvor vi har leget med genren unboxing fra YouTube:

 

 

Se videoen "Forny din fantasi" i Youtube.

Eksternt (dvs. uden for skolen) er vi p.t. involveret i

  • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
  • Akademiet for samfundsengagerede unge (ASU)
  • Projekt Forskerspirer
  • Georg Mohr-konkurrencen i matematik
  • DM i science
  • Historiekonkurrencen
  • Fysikolympiade
  • Geografiolympiade
  • Kemiolympiade

Er du interesseret og ønsker at høre nærmere, kan du kontakte skolens talentkoordinator Helle Jarden (HJ@egegym.dk