SKOLENS LIV

På en skole er den daglige undervisning selvfølgelig en central og helt uundværlig del af hverdagen. Men på Egedal Gymnasium er der også en hel masse arrangementer og fællesskaber ved siden af undervisningen i klasselokalet, som man har mulighed for at være en del af, hvis man har lyst. Her kan man møde elever og lærere på tværs af klasser og årgange og på en anden måde end man gør normalt.

Det store sociale liv er noget der kendetegner os som skole og som vi sætter stor pris på.

Herunder kan du læse om skolens sociale tilbud og meget andet:

E.G. Talent:

Klik her og læs om vores Masterclasses samt øvrige faglige tiltag.

 

Elevambassadører:

På Egedal Gymnasium og HF er vi så heldige at have et hold dygtige, søde og engagerede elevambassadører. De skriver om skolens liv bl.a. på vores facebookside.

Vil du være ambassadør kan du kontakte Kristoffer Nilaus Larsen på e-mailen KN@egegym.dk.

Elevråd og andre elevudvalg:

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser, skabe det bedste skoleliv og repræsentere eleverne for bl.a. ledelsen.

Klik her for at læse mere om skolens elevudvalg

Fester og fredagscafé:

Skolen afholder 5-6 elevfester om året. Festerne kan have forskellige temaer, men der er ALTID diskotek og masser af festglade elever. Dato og øvrig information om festerne oplyses løbende på hjemmesiden under Vigtige datoer.

Fredagscafé holdes også 5-6 gange om året efter skoletid. Man hygger sig med musik, spil og en god snak. Fredagscafé-udvalget og lærerne i udvalget ”Det sociale årshjul” arrangerer, og en gang imellem er der levende musik.

 

Klassebilleder:

Klassebilleder 2020/21 er under udarbejdelse.

 

Studenterbilleder:

Klik her for studenterbilleder 2020

Studieture og udveksling:

Alle elever får tilbudt, at klassen kan komme på en studierejse. Studierejserne går oftest til europæiske destinationer og foregår i 2.g. Studieture giver udsyn. Kulturmøder bidrager både til indsigt i andre kulturer og til forståelse af egne nationale værdier og identitet.

I den internationale klasse rejses på studietur alle tre år.

Ligeledes har holdene med sprogfag på højt niveau tradition for at tage på studieture i 3.g.

Egedal Gymnasium og HF har udvekslingsaftaler med et spansk, tysk og fransk gymnasium og sender hvert år elever afsted og modtager gæster. På en udveksling er du privat indkvarteret og oplever derfor kulturen indefra og på nærmeste hold. Ligeså er din familie vært for en udenlandsk elev. Udvekslingerne giver oplevelser for livet.

Ekskursioner er oftest knyttet til den aktuelle undervisning i et eller flere fag. Det drejer sig om museumsbesøg, teaterture, virksomhedsbesøg eller naturoplevelser. Ekskursioner foregår oftest i skoletiden.

 

Øvrige sociale tiltag:

“Musikweekenden”, musical/skolekomedie, bogklub, lektiecafé, masterclass, akademiet for talentfulde unge, frivillig billedkunst, musik og idræt og meget mere.