International stx-klasse

De elever, der søger en SA-EN-studieretning, kan derudover ønske at komme i en klasse med særligt internationalt fokus og øget rejseaktivitet. Gennem oplevelsen og arbejdet med andre kulturer og verdenssyn i den internationale klasse, vil eleverne få mulighed for at udvikle sig som verdensborgere og blive udfordret og udviklet personligt, socialt og fagligt. Der planlægges en rejse i hvert skoleår. De første to års studierejser har fokus på kulturforståelse og politiske forhold inden for Europa, og på tredje år studerer vi kultur og politik i USA. Man skal derfor som elev påregne rejseudgifter på i alt knap 20.000 kr. over de tre år.

Den internationale klasse er en studieretning med engelsk og samfundsfag på A-niveau, og dækker derfor den almindelige fagrække i denne studieretning. Herudover kommer der et øget fokus på internationale sammenhænge i det faglige og tværfaglige arbejde, samt to ekstra studierejser.

OBS: grundet corona, Covid-19, kan rejseaktiviteter ikke gennemføres som planlagt for tiden.

Mød vores fantastiske elevambassadører.

Her kan du møde vores elevambassadører og få et indblik i deres hverdag.